Trykk en tastekombinasjoasjon for å finne Ascii verdi & Shift

EIVIND DANKEL
a - VG
s - ShortCut
Shift - s Dagbladet